SPOTKANIE: dr Artur Szutta

22 Kwietnia, 2017 - 15:30
Miejsce
Gdyńskie Centrum Filmowe / Galeria
 
Wszystko jest filozofią - rozmowy niekontrolowane. Artur Szutta
 
Dr Artur Szutta, redaktor naczelny czasopisma „Filozofuj!”, będzie pierwszym gościem gdyńskich spotkań z filozofami. Popularyzatorski cykl ma na celu prezentację dorobku polskich naukowców, a także, poprzez otwartą dyskusję, aktywizację osób, które na co dzień nie mają kontaktu z filozofią jako dyscypliną wiedzy.
 
Czym są nasze moralne intuicje? Czy to właśnie dzięki nim obiektywnie poznajemy, a tym samym odróżniamy od siebie dobro i zło? A może moralne intuicje to jedynie nasza projekcja, coś co realnie nie istnieje? - pyta i  jednocześnie zapowiada inauguracyjne spotkanie Artur Szutta,

Spotkanie z uznanymi polskimi filozofami są realizowane w ramach projektu koordynowanego przez Fundację Vademecum i zakładającego przybliżanie szerszej publiczności dorobku żyjących filozofów, popularyzację wiedzy filozoficznej oraz organizowanie otwartych dyskusji filozoficznych inspirowanych formułą Sokrates Cafe.

 

 
Tematyka
SPOTKANIA W MIEŚCIE SŁOWA