MIASTO SŁOWA 2014

W 2014 roku pod patronatem Nagrody Literackiej GDYNIA powstał cykl wydarzeń i akcji miejskich „Miasto Słowa / Czytelnik-Kreator“, koncentrujących się wokół idei aktywnego czytelnictwa / aktywnego czytelnika, a także wprowadzania literatury i działań literackich bezpośrednio w przestrzeń miejską w celu dotarcia do nowych grup odbiorców. Wydarzenia skierowane było zarówno do osób już czytających i pasjonujących się literaturą, jak i potencjalnych czytelników. Spory nacisk został położony na rozwijanie umiejętności słowotwórczych i artystycznych poprzez serię działań edukacyjnych z wiodącym elementem programowym Laboratorium Słowa. Wymiernym rezultatem „Miasta Słowa” i akcji „Czytelnik-Kreator” było zaangażowanie nowej grupy odbiorców w działania czytelnicze i informacyjne związane z Nagrodą Literacką GDYNIA.

Program opierał się na organizacji trzech Weekendów Literackich [26-27 kwietnia / 24-25 maja / 28-29 czerwca 2014], w ramach których odbyły się liczne warsztaty, akcje miejskie oraz spotkania z literatami.  Wiodącym działaniem edukacyjnym było stworzenie Laboratorium Słowa / Strefy Kreatora czyli przestrzeni edukacyjnej w gdyńskim InfoBoxie, która miała pobudzać kreację pisarską, uczyć posługiwania się słowem, wzmacniając zainteresowanie literaturą.