Ryszard Koziołek

RYSZARD KOZIOŁEK / 

Ryszard Koziołek - literaturoznawca, eseista, nauczyciel akademicki, profesor w Instytucie Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego Uniwersytetu Śląskiego. Prorektor ds. kształcenia i studentów Uniwersytetu Śląskiego; dyrektor Kolegium Indywidualnych Studiów Międzyobszarowych Uniwersytetu Śląskiego. W 2010 r. otrzymał Nagrodę Literacką GDYNIA w kategorii eseistyka za książkę pt. Ciała Sienkiewicza. Studia o symbolice płci i przemocy (Katowice 2009). Ostatnio wydał: Dobrze się myśli literaturą (Wołowiec 2016). W 2017 r. otrzymał Nagrodę im. Kazimierza Wyki za wybitne osiągnięcia w dziedzinie eseistyki oraz krytyki literackiej i artystycznej.