Maciej Jakubowiak

MACIEJ JAKUBOWIAK / 

Maciej Jakubowiak – (ur. 1987) literaturoznawca, krytyk, redaktor magazynu „dwutygodnik.com”, doktorant w Katedrze Antropologii Literatury i Badań Kulturowych UJ. Jego teksty można znaleźć m.in. w „Tekstach Drugich”, „Tygodniku Powszechnym”, „Wielogłosie”, „Znaku”, „Popmodernie” i „FA-arcie”. Weganin, żona, dwa psy, pochodzi z Żor, mieszka w Krakowie.