Grzegorz Leszczyński

GRZEGORZ LESZCZYŃSKI / 

Grzegorz Leszczyński – profesor Uniwersytetu Warszawskiego, dyrektor Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców Polonicum, kierownik Zakładu Literatury Popularnej, Dziecięcej i Młodzieżowej na Wydziale Polonistyki. Zajmuje się literaturą dla dzieci i młodzieży, literaturą i kulturą popularną oraz literaturą 2. poł. XIX w. Ostatnio wydał m. in. monografię Wielkie małe książki. Lektury dzieci. I nie tylko (2015) oraz leksykon dla młodych czytelników Daję słowo. Wędrówki po języku i literaturze (2016).