Artur Szutta

ARTUR SZUTTA / 

Dr Artur Szutta - adiunkt filozofii na WNS UG. Redaktor naczelny czasopisma "Filozofuj!", autor książki  "Obywatelskie nieposłuszeństwo. Próba określenia pojęcia", Wydawnictwo Naukowe Semper, Warszawa 2011. Obecnie zajmuje się problematyką poznania moralnego, intuicjami moralnymi i metodą refleksyjnej równowagi w szczególności. Publikował między innymi w takich czasopismach jak: The Journal of Moral Philosophy, International Philosophical Quarterly, American Catholic Philosophical Quarterly, Diametros, Filo-Sofija, Analiza i Egzystencja. Poza filozofią fascynują go języki obce i piłka nożna.