Anna Filipowicz

ANNA FILIPOWICZ / 

Anna Filipowicz – doktor nauk humanistycznych, wykładowczyni w Katedrze Teorii Literatury i Krytyki Artystycznej Uniwersytetu Gdańskiego, antropolożka literatury. Zajmuje się badaniami nad polską poezją współczesną z perspektywy ekokrytycznej i postzależnościowej. Publikowała w licznych rozprawach monograficznych i czasopismach z dziedziny animal studies, gender i queer studies, studiów nad rzeczami. Autorka książek Sztuka mięsa. Somatyczne oblicza poezji (2013) oraz (Prze)zwierzęcenia. Poetyckie drogi do postrantropocentryzmu (2016).